«سون» و روزهای پایانی تولید آلبوم/ فعلا کنسرت تعطیل است