کاهش 3.5 درصدی ترافیک جاده‌ها/ سهم 19 درصدی وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها‌