همایش «تعامل صنعت و دانشگاه» در دانشگاه آیت‌الله حائری میبد برگزار می‌شود