جهت‌دار کردن رشته‌های دانشگاهی نقش موثری در کاربردی کردن آن‌ها دارد