نشست «نسبی‌گرایی اخلاقی و رواداری اجتماعی» برگزار می‌شود