رضایت لیموچی از عملکرد پینگ‌پنگ بازان دختر در مسابقات جهانی