حمله دوباره پولاد کیمیایی به قلعه نویی با استفاده از دیالوگ قیصر/ ناصر کجایی که استقلالتو کشتن