عاملان تیراندازی به دانش‌آموزان سراوانی، «دانش‌آموز» نبودند