نرم‌افزار اطلاع‌رسانی نمایشگاه چقدر مورد استفاده مراجعان قرار گرفته‌است؟