توقیف یک خودرو با21 میلیون ریال خلافی و 43 تخلف حادثه ساز درچهارمحال وبختیاری