عاملین ضرب و جرح محیط‌‌بان کرخه به چهار سال زندان و پرداخت دیه محکوم شدند