انتخاب رشته پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد 28 اردیبهشت آغاز می‌شود