ساخت دوربین سه‌بعدی ارزان برای تولید تصاویر باکیفیت در همه فضاها