اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ بورس عربستان قرمزپوش شد