علاقه‌ای به دوبله آثار چینی و کره‌ای ندارم/ نوبتِ جوانان است