برگزاری نخستین گردهمایی فعالان پوشاک و منسوجات خانگی در قائم‌شهر