مسئول بنیاد خاتم الاوصیا(عج): طلاب فضای آلوده فرهنگی را با یاد شهدا تطهیر کنند