هاشمی: در روزی که خوب نبودیم پیروز شدیم/ بازی چهارم سخت‌تر می‌شود