اصلی ترین معیار انتخاب همسر بلوغ عقلانی است/ جوانان شبکه های اجتماعی را عامل پر کردن خلاء های خودشان