اندروید لالی‌پاپ تنها بر روی 10 درصد از ابزار‌های هوشمند نصب شده است!