الهه احمدی: با کسب سهمیه المپیک جواب زحمات لازلو را می‌دهیم