برنامه فعالیت انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی در سال ۹۴ اعلام شد/ترویج و توسعه برنامه‌های قرآنی در مدا