مصرف سالانه 500 میلیون عدد خودکار در کشور/ حمایت از تولیدکنندگان لازمه افزایش تولید