پیام تبریک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در پی قهرمانی فرنگی‌کاران ایران