کنفرانس نظریه اختلاف فکری در جامعه اسلامی برگزار می‌شود