فیلم/ پرتاب موفقیت آمیز سامانه‌ای برای نجات فضانوردان