دبیر انجمن خودروسازان: دولت روحانی مصوبه دولت قبل در قبال خودروسازان را اجرا نکرد