با قدرت از عنوان قهرمانی خود دفاع می‌کنیم/ بازیکن خارجی ما امتیازات حدادی را نصف کرد