رئیس سازمان چای: سطح کشت باغ‌های چای 20 هزار هکتار کاهش یافت