تحریم‌ها یک جا برداشته نشود هیچ توافقی صورت نمی‌گیرد/ استدلال روحانی برای عدم انتشار فکت شیت چیست؟/