وجود۵۰درصدگیاهان دارویی کشوردرکهگیلویه وبویراحمد/۵گونه در خطرند