همه طعنه های طنزآمیز فردوسی پور در بازی استقلال - تراکتور!