قیمت سی ان جی تغییر نمی‌یابد/ پیشنهاد کاهش 10 تا 20 درصدی