پیروزی حیرت انگیز مورای در فینال مستر مادرید/ یکی از سخت‌ترین کارها شکست دادن رافائل است