مرمت و استحکام بخشی گنبد مسجد جامع محله باب المسجد نایین