اعلام آمادگی فدراسیون شنا برای اجرای طرح «سباح»/ بهترین شناگر نوجوان کشور از طرح سباح شناسایی شد