نمایشگاه نگارگری وتذهیب هنرمندان مطرح کشوری در سنندج برپا شد