تصاویر / شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازي كه در تلویزیون سانسور شد