تداوم اولویت‌دهی تخصیص ارز مبادله‌ای به مواد اولیه