وعده درمان رایگان بیماران تالاسمی محقق نشد/ناسازگاری داروها بر برخی بیماران