دبیر انجمن خودروسازان: نعمت‌زاده گفت پول نداریم به شما بدهیم؛ بروید اموالتان را بفروشید