یادواره و نمایشگاه شهدای مدرسه علمیه شهیدین برگزار شد