نگاهی به 3 ویژگی حمایت از تولید داخل/ استفاده از کالای داخلی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟