استقبال مصر از آتش بس موقت/ناپدید شدن جنگنده مراکشی در یمن