مسئولان برای مصوب شدن رشته‌های دکتری دانشگاه آزاد یاسوج را یاری کنند