واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده زنجان - بیجار 9 مصدوم برجا گذاشت