آسم گریبان کودکان و افراد مسن در کلان‌شهرها را می‌گیرد