مقابل ذوب‌آهن محکوم به برد هستیم/نبود برنامه‌ریزی در تیم نفت