پانزدهمین یادواره شهدای مدرسه علمیه شهید حقانی قم برگزار شد