گران‌ترین و ارزان‌ترین آپارتمان فروخته شده در هفته گذشته /جدول